Μνημείο πεσόντων της μεραρχίας Acqui

Κεφαλονιά

© Tsambourakis