Γέφυρα Δεβοσέτου και Κολώνα

Κεφαλονιά

© Tsambourakis