Μυκηναϊκός θολωτός τάφος Τζανάτων

Κεφαλονιά

© Kavallieratos