Ι. Μ. Υπεραγίας Θεοτόκου Αγριλίων

Κεφαλονιά

© Panos Karas