Ι. Ν. Παναγίας Φιδούσας ή Λαγκουβάρδας

Κεφαλονιά

© Kavallieratos