Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου στον Δρυμώνα

Λευκάδα