Ι. Ν. Αγίων Γεωργίου, Δημητρίου και Χαραλάμπους στην Εγκλουβή

Λευκάδα

© ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ