Ι. Μ. Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού

Κέρκυρα

© Tsabourakis