Ι. Μ. Υπεραγίας Θεοτόκου «Κυράς των Αγγέλων»

Κέρκυρα