Ι. Μ. Υπεραγίας Θεοτόκου Υψηλής Μαγουλάδων

Κέρκυρα