Ι.Μ. Παναγίας των Βλαχερνών

Κέρκυρα

© Tsabourakis