Ναός και Μονή Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης

Κέρκυρα