Καθολικός Ναός της Ευαγγελίστριας

Κέρκυρα

© Marc Ryckaert