Αγγλικό Βρετανικό Νεκροταφείο

Κέρκυρα

© Nikodem Nijaki