Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας (UNESCO)

Κέρκυρα

© Tom Stilwell