Ανωγή - Κοίμηση της Θεοτόκου

Ιθάκη

© Tsabourakis