Ναός Αγίου Διονυσίου

Ζάκυνθος

© Mariusz Switulski