Προτομή Ούγου Φώσκoλου- Γλυπτά της Πλατείας

Ζάκυνθος