Θεματικό Εκθεσιακό Κέντρο της θαλάσσιας χελώνας

Ζάκυνθος

© ΝΜΠ-ΖΑΚ